Scenografia dla marki Specjal na cykl letnich eventów promocyjnych